Çağrı Merkezi: 0 534 301 51 30

Mesafeli satış sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1-   SATICI                                : Haus of Rottweiler TÜRKİYE – Murat KUMPAZ

                                                             (Bundan böyle “Satıcı olarak anılacaktır)

      VERGİ DAİRESİ VE NO. : Uzunköprü – 19498855740

       MERSİS NO                       :

      TELEFON NUMARASI    : 0534 301 51 30

       E-POSTA ADRESİ            : info@petmarketturkiye.com

      ADRES                                 :  Turnacı Köyü No:197  Uzunköprü / EDİRNE

 

2-   ALICI                                    :   ……………………………………….

     (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır)

       T.C. NUMARASI                 :  ………………………………………

       TELEFON NUMARASI     :   ………………………………………

        E-POSTA ADRESİ            : ………………………………………….

       İKAMETGAH ADRESİ     :    ………………………………………

ALICI iş bu sözleşmeyi kabul etmekle sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

 

II-FATURA

        FATURA EDİLECEK KİŞİ/KURUM : ………………………………………….

        VERGİ DAİRESİ                                  : ………………………………………….

        VERGİ NO/TC NO                                : ………………………………………….

        FATURA  ADRESİ                               : ………………………………………….

  E POSTA ADRESİ                                : ………………………………………….

    Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslim edilecektir.

III- SÖZLEŞMENİN KONUSU

SATICI’nın internet sitesinde yer alan, (www.petmarketturkiye.com'da) ALICI tarafından elektronik ortamda aşağıda Madde V’de özellikleri ve satış fiyatı belirtilen Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.IV- ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Ön Bilgilendirme Formu”nu okuduğunu, bu form ile SATICI tarafından Kanun ve Yönetmelik kapsamında belirlenen tüm hususlarda bilgilendirildiğini, içerdiği tüm bilgi ve koşulları işbu sözleşme ile elektronik ortamda kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

V- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satıcı Unvanı

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Kargo Ücreti

Puan

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

1-      Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.petmarketturkiye.cominternet sitesinde yayınlanmaktadır.

2-      Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, SATICI, belirlenen fiyatlar üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3-      Satın alma işlemi sırasında ürünün fiyatına vergi, kargo ücreti ve varsa kargo sigorta ücreti de eklenmekte, sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı gösterilmiştir.

4-      Eğer vadeli satış yapılıyor ise satış, satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

 

VI- ÖDEME

1-      Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

2-       Havale - /EFT ile Ödeme: Havale / EFT ile ödemede bulunmak isterseniz, şirketimizin ................., şube kodu ............ hesap numarası ……....... ve IBAN numarası TR................................ olan hesabına havale /EFT yapabilirsiniz. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Bankaların işbu ödemeler esnasında havale/EFT masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

 

3-      Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödemede bulunabilmek için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme ALICI tarafından doldurulması gerekmektedir. Kredi kartınızla tek çekimde ödemede bulunabileceğiniz gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de vadeli ödemede de bulunabilirsiniz. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit sayısısın daha üzerinde bir taksit sayısı uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli-taksitli ödeme imkânları bir kredi ve-veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz. İşbu sözleşme gereği yapılan satış peşin satıştır.Burada temerrüt faizi Banka ile ALICI arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından ALICI’ya yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

4-    Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin/EFT’nin SATICI’NIN banka hesaplarına ulaştığının belirlenen andır.

VII- TESLİMAT VE  KARGO

     TESLİMAT ADRESİ           : ………………………………………….

     TESLİM EDİLECEK KİŞİ : ………………………………………….

1-      Kargo ücreti veya sevkiyat ücreti ÜRÜN fiyatına dahil OLMAYIP, bu ücretler sipariş tutarına ve faturaya eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir.  ALICI bu bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’nın kargo ücreti veya sevkiyat ücreti ile ilgili ALICI’ya sağladığı özel imkan ve fırsatlar hali ise bu durumdan müstesnadır.

 

2-      Ürün, kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresine siparişin onaylanıp ödemenin gerçekleşmesini müteakip 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Resmi tatiller, dini ve milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar, salgın ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3-      Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI'ya aittir.

 

4-      ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.

 

5-      Herhangi bir nedenle alıcı tarafından ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI,  ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı bu durumda SATICININ Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6-      Teslimat sırasında ALICI, ürün-ürünleri muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır.

 

7-      Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında teslimat yapılmamaktadır.

 

8-      Kargo firmasının dağıtım alanı dışında kalan bölgelere ürün teslimatı yapılamaması halinde SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda ALICI ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürünü bizzat teslim alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

9-      Malın SATICI tarafından kargoya verilip ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

 

10-  Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

11-  Ürünün-ürünlerin ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI kendisine teslim edilen üründe bir hasar gördüğünde kargoyu kabul etmeme hakkına sahiptir. Kargo taşıması nedeniyle üründe oluşabilecek hasarlar veya kullanım kayıpları söz konusu ise, ALICI teslim anında teslim fişini onaylamadan önce kargo firması yetkilisinden hasar tespit tutanağı (zabıt) tutturularak iade edilecek ürün/ürünlere ekleyerek kargo yetkilisine geri teslim etmelidir. Aksi takdirde teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecek, kargo hasarlarından kaynaklanan hasarlardan veya kullanım kayıplarından sorumluluk ALICI’nın olacaktır ve ürün iade edilemez. SATICI tarafından üründe meydana gelen hatanın kargo ve teslimattan önce meydana gelmiş olmasının tespiti durumunda hasarlı ürün SATICI deposuna ulaştıktan sonra ürünün değiştirilmesi ve tekrar kargoya verilmesi işlemi azami 7 iş günü sürer. Ürünün temin edilememesinden kaynaklanan bir durum söz konusu olduğunda, SATICI, ALICI’ ya yapmış olduğu ödemeyi, işbu sözleşmede yazan koşullarla iade edecektir.

 

VIII- GENEL HÜKÜMLER

 

1-      ALICI, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, adresi, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2-      ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi olan www.petmarketturkiye.com'dasözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3-      ALICI, işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir. SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ALICI, beyan, kabul ve taahhüt eder.

4-      SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam teslim etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5-      SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6-      ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI, sözleşme konusu ürünü en geç 3(üç) gün içerisinde kargo-nakliye gideri ALICIYA’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7-      ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, SATICI tarafından belirtilen taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

8-      ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde de bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

9-      ALICI tarafından, SATICI’ya ait işbu internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. SATICI’nın bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

10-  İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; SATICI aleyhine bu aykırılıktan kaynaklanan doğmuş veya doğacak her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11-  ALICI, işbu sözleşme kapsamında cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda cayma hakkını kaybedeceği konusunda gerekli ön bilgilendirmenin SATICI tarafından kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.

 

12-  ALICI, ürün veya ürünleri perakende olarak satın alacak olup bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir.  ALICI’nın, perakende şeklinde satın aldığı ürün veya ürünleri 3.kişilere satması veya kar etme amacı gütmesi durumunda SATICI nezdinde oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13-  18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan hiçbir şekilde alışveriş yapamaz.

 

14-  ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICIYA karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

15-  SATICI ve ALICI, işbu sözleşmede Türkiye’de geçerli bir tebligat adresi ile telefon numarası bildirmek zorundadır. İşbu sözleşme ile ilgili olarak tarafların birbirlerine yapacakları her türlü ihbar-bildirim, yukarıda bildirilen adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Bu kapsamda tarafların işbu satış sözleşmesinde yazılı olan adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul edilmektedir.

 

16-  SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 3 (üç) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile işbu konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamadığı taktirde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

17-  ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirilen bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

18-  Kredi Kartı bilgileri SATICI nezdinde saklanmaz. Bu bilgiler sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

 

19-  SATICI, internet sitesinin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

20-  SATICI, internet sitesi ve mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile internet sitesi ve mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesi ve mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer.

 

21-  SATICI, internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı internet sitesi ve mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, her türlü marka, internet sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu belirtilenler yasal koruma altındadır. internet sitesi ve mobil uygulamada hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. internet sitesi ve mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin tüm hakları saklıdır.

 

22-  Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin 14(ondört) gün içinde SATICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

 

23-  Tüm ürünler üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünün ALICI tarafından kontrol edilmesi gerekir.

24-  SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14(ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

25-   SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, internet sitesinde ALICILAR için çeşitli zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir.

26-  SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin (hava muhalefeti, salgın, genel grev, ulaşımın kesilmesi, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa bu durumu ALICI’ya bildirmek zorundadır. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan yazılı olarak talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten bu sözleşmede belirtilen usulde ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14(ondört) gün içerisinde bu sözleşmede belirtilen usulde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin iki-dört haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

27-  ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

 

28-  SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

 

29-   ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICI’nın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

 

30-  SATICI’nın işbu sözleşmeden ya da kanundan doğan haklarını kullanmamış olması, bu haklarından vazgeçmiş olması anlamına gelmez.

31-  İşbu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve ilave, her iki taraf arasında imzalanacak yazılı şekil şartına tabidir.

 

 

IX-  CAYMA HAKKI

 

1-      ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

2-      Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ve kargo masrafı SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

 

3-      Cayma hakkının kullanılabilmesi için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya I.maddede belirtilen bilgilerine iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 


a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

b) İade formu,

 

c)İade edilecek ürün / ürünler kullanılmamış olmalı, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, ürüne ve orijinal ambalajına zarar gelmeyecek şekilde paketlenerek, anlaşmalı kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4-       SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14(ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 30(otuz) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

5-      ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Buna göre cayma tarihine kadarki süreçte ürün/ürünlerin kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir.

6-      Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürün/ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

 

7-       SATICI’ya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir ve geri ödeme yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 

8-      Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, ürünlerin tesliminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ALICI tarafından SATICI’nın belirlediği ……………....kargo şirketleri aracılığıyla SATICI’nın belirtmiş olduğu adrese  gönderilecektir. Bunun dışındaki kargo firmalarınca gönderilen ürünler kabul edilmeyeceği gibi, bu kargo masraflarına da alıcı katlanacaktır.

 

 

9-      Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

 

X- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

1- Yönetmelik gereği, cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

2-  Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler, gıda maddeleri sipariş üzerine üretimi ve/veya ithalatı yapılan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

3- ALICI, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda ALICI, ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, kendisine özel olarak üretilmesi, hazırlanması üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen durumunda ürünleri iade etme hakkını haiz olmadığını peşinen kabul eder.

4- Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden tüzel kişi ve / veya kişiler cayma hakkından ve cayma hakkından doğan hiçbir haktan faydalanamaz.

 

XI- İADE PROSEDÜRÜ

1-      Kredi Kartına İade Prosedürü: ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü YUKARIDAKİ MADDELERDE YER ALAN SÜRELER DOĞRULTUSUNDA aşağıda belirtilmiştir:

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmakta olup bu hususta SATICI’ nın herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade olacak şekilde yansıyacak ve ALICI, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin iki-dört haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda İADE’ yi muhatap bankaya yapacaktır.Kredi kartına iade, SATICI' nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

2-      Havale/ EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Havale - EFT ödeme seçeneklerinde iade, YUKARIDAKİ MADDELERDE YER ALAN SÜRELER DOĞRULTUSUNDA, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına olması şarttır) tek seferde havale /EFT şeklinde yapılacaktır.Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile doğrudan/elden ödeme yapamaz. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3-      Alışveriş Kredisi ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: İade, YUKARIDAKİ MADDELERDE YER ALAN SÜRELER DOĞRULTUSUNDA, ALICIDAN banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına olması şarttır) havale ve/veya EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder. Kredi yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICIYA nakit para ile veya elden ödeme yapamaz.

 

4-      SATICI, yukarıda yer alan iade türlerinden hepsi için geçerli olmak üzere bir iade işlemi söz konusu olduğunda İADE’yi muhatap bankaya yapacak olup, alıcıya elden/doğrudan hiçbir nakit olarak ödeme yapılmayacaktır. SATICI’nun bu sebepten ötürü hiçbir sorumluluğu olmadığını ALICI beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

XII- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE ONAYLAR

 

1-      SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

2-      ALICI,  bu Sözleşmenin akdi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini kabul ve beyan eder. ALICI, bu kapsamda SATICI’ya reklam, tanıtım, kampanya, bilgilendirme vs. faaliyetlerine ilişkin olarak elektronik ileti izni verdiğini de kabul beyan eder.

 

3-      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soy ad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICIYA ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

4-      ALICIYA yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

 

5-      İnternet sitesinde yer alan virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olan tüm  tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

6-      ALICI, SATICI’ ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

 

XIII- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

1-      ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

2-       ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir.

 

VIV-  KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya hukuken ifa edilemez olduğunun mahkemece tespit edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine ve uygulanabilirliğine etki etmez.

 

 XV- DELİL SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta tarafların ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, internet sitesi, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının HMK md. 193 gereğince kesin ve münhasır delil hükmünde olacağını ve delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ALICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

XVI- YETKİLİ MAHKEME

 

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

XVII- YÜRÜRLÜK

 

İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”, elektronik ortamda  ALICI’nın tüm maddeleri kabul etmesi akabinde ALICI’nın sözleşme onayını verdiği tarihte gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın elektronik posta adresine gönderilmiştir Alıcı, gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra işbu sözleşmeyi ve sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan “Ön Bilgilendirme Formu”nu okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları elektronik ortamda kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.